புதிய நிர்வாக சபைக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

புதிய நிர்வாக சபைக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

வேட்புமனு மீளப்பெறுதல்களின் பின்  வெளியான பட்டிலின்படி உபதலைவர்கள் 5 பேருக்கும் நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் 17பேருக்கும் தேர்தல் இடம்பெறும்.ஏனைய பதவிகளுக்கு போட்டியின்றி தேர்வு இடம்பெறுகின்றது
obaFinal