உறுப்புரிமை

இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள  விண்ணப்ப படிவத்தினை பூரணப்படுத்தவும் .விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் போது பணம் செலுத்திய ஆதாரத்தை சம்ர்ப்பிக்கவும்  தவறின் பின்னர் அதற்குரிய பகுதியில் உரிய Reference இலக்கத்தை பயன்படுத்தி சமர்ப்பிக்கலாம் .

சந்தா பணம் ரூபா 1000 ரூபா செலுத்த வேண்டிய வங்கி கணக்கு விபரம்:

Account Name : Jaffna Hindu College Old boys Association
Account number : 1095228
Bank : Bank of Ceylon, 2nd Branch Jaffna.

பணம் செலுத்தும் போது Reference இலக்கம் அல்லது NIC இலக்கத்தை தவறாமல் குறி்ப்பிடவும் .

உறுப்புரிமைக்கட்டணம்  11.6.2023  நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் 1000 ரூபாவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே 11.06.2023 இற்கு பின்பாக கிடைக்கும் விண்ணப்பங்கள் யாவும் புதிய கட்டணத்தின் கீழ் பரிசீலிக்கப்படும்.

தங்களது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்புரிமையினை பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பம் எம்மால் பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்னர் ஏற்றுகொள்ளப்படும்.

வங்கி ஊடாக பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டினை பேணவேண்டியது விண்ணப்பதாரர்களின் பொறுப்பாகும் செலுத்திய திகதி Transaction Number ஆகியவற்றை பேணிவைத்திருந்து பொருளாளரிடம் அதனை உறுதிப்படுத்தாத பட்சத்தில் எம்மால் உறுப்புரிமையினை உறுதிப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும். இணையவழி வங்கிப்பரிமாற்றம் செய்யும் போது உங்கள் பெயரை அல்லது NIC இலக்கத்ததை Reference இல் இடுவது உங்கைளது கட்டணத்தை உரிமைகோர வழிவகுக்கும்

மேலும் தொடர்புகளுக்கு
தலைவர்:  கோ.றஜீவ் 0772009295
செயலாளர் : யசீகரன் 0777 795743
பொருளாளர்:குஅமரேஷ்  0777487849 or 0769289784


இணைய வழி விண்ணப்ப படிவம்