எம்மைப் பற்றி

யாழ் இந்து பழைய மாணவர் சங்கம்

தமிழும் சைவமும் செழிப்புற்று வாழ பங்களிக்கும் நூற்றாண்டுகள் பழமை மிக்க யாழ் இந்துக் கல்லூரி அன்னை மடியில் தவழ்ந்து எழுந்து நடந்திட்ட அன்னையின் புதல்வர்களாகிய நாம் எமது அன்னையின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்திட ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்றுகூடி சேவை புரிந்திடவென 1905 ஆம் ஆண்டளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சங்கமாக மிடுக்குடன் திகழ்கின்றோம்

சங்கத்தின் உறுப்புரிமையினை பெற்றுக் கொள்ள

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

யாழ் இந்து பழைய மாணவர் சங்கத்தினது செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை அறிந்துகொள்ள

Awarding ceremony for Teachers

A successful event organised by JHC OBA . Awarding ceremony for Teachers who engaged in online teaching, online assignment, video lessons and providing essential goods for students. Thank you very[…]

Read more

JHC OBA Covid-19 Relief Project- 06

Essential goods Provided to selected 45 Families (90000/= Worthy) at Nelukkulam, Vavuniya with financial support of A/L 91 Batch. Coordinators- Dr.Dheenathayalan (A/L 91Batch) Mr. Vikneswaran (A/L 89 Batch) Mr.M. Sutharshan[…]

Read more

JHC OBA Covid-19 relief Project- Stage 5

Essential goods to 104 (130,000/=) Families in Sampur-Trincomalee Provided with financial support of JHC A/L 91 Batch with the coordination of Dr.Dheenathayalan & Previous President Mr.Thaneshkumar. Check issued by Treasurer[…]

Read more

உலகெங்கும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் இந்து கல்லூரியின்

பழைய மாணவர் சங்கங்கள்

யாழ் இந்து பழைய மாணவர் சங்கத்தினது

தொடர்புகளுக்கு