போட்டோபிரதி இயந்திரம் அன்பளிப்பு

போட்டோபிரதி இயந்திரம் அன்பளிப்பு

யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் 89ம் அணியைச் சேர்ந்த திரு. முகுந்தன் (கனடா) அவர்களினால் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் செயற்பாட்டிற்காக சகல வசதிகள் கொண்ட போட்டோபிரதி இயந்திரம் ஒன்று 25.02.2020 இன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. மேற்படி நிகழ்வில்   பழைய மாணவர் சங்க தலைவர், செயலாளர், பாடசாலை பிரதி அதிபர் மற்றும் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

மேற்படி அன்பளிப்பினை வழங்கியமைக்காக திரு. முகுந்தன் அவர்களுக்கு பழைய மாணவர் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்

மேற்படி போட்டோபிரதி இயந்திரம்  பழைய மாணவர் சங்கத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கான நலச்சேவைகள் நிலையத்தில் பாவனைக்காக பயன்படுத்தப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *