விடுதி புனரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பம்

20150624_121833

யாழ் இந்து விடுதி பழைய மாணவர்களின் நிதி பங்களிப்பில் யாழ்ப்பாணம் பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் விடுதி புனரமைப்பு பணிகள் இன்றுஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது