கல்லூரி வளாகத்தில் கண்காணிப்பு கமெரா

20150622_180116

AL 92 (UK )பழைய மாணவர்களின்   நிதி பங்களிப்பில் UK  பழைய மாணவர் சங்கத்தின்  அனுசரணையில் யாழ்ப்பாணம் பழையமாணவர் சங்கத்தினால் பாடசா்லை வளாகத்தில் கண்காணிப்பு கமெரா  இன்று பொருத்தப்பட்டது.