பழைய மாணவர்சங்கங்களின் நிலைப்பாடு தொடர்பான கூட்டறிக்கை

பழைய மாணவர்சங்கங்களின் நிலைப்பாடு தொடர்பான கூட்டறிக்கை

பழைய மாணவர்சங்கங்களின் நிலைப்பாடு தொடர்பான கூட்டறிக்கை. இக்கூட்டறிக்கையில் யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லுாரி பழையமாணவர்சங்கம் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கொழும்பு சங்கங்களின் சார்பில் இருசங்கங்களினதும் தலைவர்களும் செயலாளர்களும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

39047083_2131352746935917_5294485080033460224_o