கல்லூரி 125 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா விசேட செயலணியின் கூட்ட முடிவுகள்

Jaffna_Hindu_College_Principal_Iyampillai_Thayanandarajah

யாழ் இந்துவின் 125 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்வுகளுக்கான விசேட செயலணி கலந்துரையாடல் இன்று (4.8.2015) மாலை கல்லூரி அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கலந்துரையாடலில் பின்வரும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

1 கல்லூரி அதிபரே பிரதான ஒருங்கிணைப்பாளராக செயற்படுவார்
2 யாழ்ப்பாண பழைய மாணவர் சங்கம் மற்றய பழைய மாணவர் சங்கங்களுடன் இணைந்து விழாவை சிறப்புற ஒழுங்கமைப்பு செய்யும்
3 விழா சிறப்புற பழைய மாணவர்கள் அனைவரையும் கருத்து பேதமின்றி ஒத்துழைக்க வழிசமைத்தல்

இதன்படி  125 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்து செல்ல சகல பழையமாணவர் சங்கங்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அதிபரும் யாழ்ப்பாண பழையமாணவர் சங்கமும்  இணைந்து கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்