வேட்புமனுத்தாக்கல் கால எல்லை நீடிப்பு

வேட்புமனுத்தாக்கல் கால எல்லை நீடிப்பு

யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க யாப்பின்4 (உ)ஆம் பிரிவிற்கமைய புதிய நிர்வாகக் குழுவிற்கான (2021-2022) தெரிவு இந்தவருடம் நடைபெறவுள்ளது. ஆமற்படி நிர்வாகக் குழுவிற்கான வேட்புமனுத்தாக்கலுக்கான கால எல்லை 21.04.2021 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என அறியத் தருகின்றோம்.

Leave a Reply