Upcoming Events

20July

Awareness Walk : Race for Education

07.00 - 09.00
Jaffna,Srilanka

Race for Education is a campaign run by JHC Old Boys (A/L 1992) living around the world to help support the underprivileged students in Sri Lanka.Here in Jaffna JHC OBA jointly arranged on 16.06.2018

Read More

20July

Awareness Walk: Race for Education

07.00 - 09.00
Jaffna,Srilanka

Race for Education is a campaign run by JHC Old Boys (A/L 1992) living around the world to help support the underprivileged students in Sri Lanka.Here in Jaffna JHC OBA jointly arranged on 16.06.2018

Read More

Latest News

செயற்குழு 2017-2018 தெரிவு தொடர்பாக தேர்தல் குழுவினால் வழங்கப்படட விபரம்
By Editor

செயற்குழு 2017-2018 தெரிவு தொடர்பாக தேர்தல் குழுவினால்  வழங்கப்படட விபரம் Click Here

Read More
நிர்வாகக் குழுத் தெரிவு 2017-2018-நியமனப் பத்திரம்
By Editor

யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கயாப்பின்4(உ)ஆம் பிரிவிற்கமைய 2017-2018 நிர்வாகக் குழுவிற்கான தெரிவு இந்தவருடம் நடைபெறவுள்ளது. கீழே விபரிக்கப்படும் பதவிகளுக்கான நியமனப் பத்திரங்கள் கோரப்படுகின்றன. விண்ணப்பபடிவத்தை பதிவிறக்கம்...

Read More
கால்கோள் விழா 2017
By Editor

யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கலூரியின் தரம் 6 புதுமுக மாணவர்களை வரவேற்கும் கால்கோள் விழா 19.01.2017 வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணியளவில் ஆரம்பமாகி சிறப்புற நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் எமது...

Read More