எம்மைப் பற்றி

யாழ் இந்து பழைய மாணவர் சங்கம்

தமிழும் சைவமும் செழிப்புற்று வாழ பங்களிக்கும் நூற்றாண்டுகள் பழமை மிக்க யாழ் இந்துக் கல்லூரி அன்னை மடியில் தவழ்ந்து எழுந்து நடந்திட்ட அன்னையின் புதல்வர்களாகிய நாம் எமது அன்னையின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்திட ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்றுகூடி சேவை புரிந்திடவென 1905 ஆம் ஆண்டளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சங்கமாக மிடுக்குடன் திகழ்கின்றோம்

சங்கத்தின் உறுப்புரிமையினை பெற்றுக் கொள்ள

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

யாழ் இந்து பழைய மாணவர் சங்கத்தினது செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை அறிந்துகொள்ள

இணையத்தள அங்காடி (Online Store )

எமது சங்கத்தின் இணையத்தள அங்காடி (Online Store ). கல்லூரி சார் நினைவு பொருட்களை இணையத்தளம் மூலம் கொள்வனவு செய்ய முடியும். Click here 

Read more

விசேட பொதுக் கூட்டம் 11.06.2023

விசேட பொதுக் கூட்டம் இன்று சபாலிங்கம் அரங்கில் நடைபெற்றது. – 2022 ஆண்டிற்கான கணக்காய்வு அறிக்கை பொதுச் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. – விடுதி நிதி தொடர்பான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. – ஆயுள் கால உறுப்புரிமை கட்டணம் ரூபா1000 வாக அதிகரிக்க[…]

Read more

உலகெங்கும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் இந்து கல்லூரியின்

பழைய மாணவர் சங்கங்கள்

[http://www.jhcobajaffna.com/?page_id=1041]