நிர்வாகக் குழு

03-copy

 நிர்வாகக் குழு 2016/17
தலைவர் :கலாநிதி .வை .யோகேஸ்வரன்
உபதலைவர்கள்:
1.அதிபர் திரு.ஐ. தயானந்தராஜா
2.திரு.ச.நிமலன்
3.திரு.ந.வித்தியாதரன்
4.திரு.க.சுசீந்திரன்
5.வைத்திய கலாநிதி.அ.ஜெயகுமாரன்
6.திரு.சி.இராசநாயகம்
செயலர்:தங்கவேல் சிவரூபன்
உப செயலர்:தங்கராஜா தவரூபன்
பொருளர்:வைத்திய கலாநிதி.கோ.றஜீவ்
உப பொருளர் :வைத்திய கலாநிதி நந்தகுமார்
நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள்:
1.திரு.சி.சுந்தரேஸ்வரன்
2.திரு.மு.கணேசராஜா
3.திரு.க.தர்மகுலசிங்கம்
4.திரு.பா.பாலசங்கர்
5.திரு.ச.சிவகுமார்
6.திரு.த.சுஜீவன்
7.திரு.தே.தீபன்
8.திரு.த.பிரஜீவ்
9.திரு.நீ.பகீரதன்
10.வைத்திய கலாநிதி.ப.திலீபன்
11.வைத்திய கலாநிதி.ச.கணேஸ்குமார்
12.திரு.பா.மிரோஜன்
13.திரு.வை.கந்தப்பா
14.திரு.கு.கௌதமன்
15.Eng.சு.சுதர்சன்
16.வைத்திய கலாநிதி.செ.அறிவுச்செல்வன்
17.வைத்திய கலாநிதி.சு.சிவபாதமூர்த்தி
18.திரு.த.சிவதாஸ்
பத்திராதிபா்: திரு.சு.தனேஸ்குமார்

Leave a Reply